Kaori Maeda ต้องบอกว่าเธอเป็นเทพธิดานางฟ้าของเหล่าชายฉกรรวัยกลัดมันอย่างแท้จริง เธอสวยมากมายจนต้องบอกว่าเกินกว่าจะมาแสดงแบบนี้ซะด้วยซ้ำ มีผลงานได้จนถึงฮอลิวูด แต่เธออาจไม่เก่งเรื่องแบบนั้น แลออกวิงเกิ้ลไปถึงสิบสองอัลบั้มแล้ว

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>