Mayu Kudo เหมือนเธอจะไม่ได้รับงานแนวนี้มามากมายหรือประสบการในการเย็ดไม่สูงเท่าคนอื่น หรือแปลง่ายๆก็ไม่ก่งเรื่องเย็ด ทำให้เราได้เห็นอารมณ์จริงจากการเย็ด


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>